3D tlač v praxi

V mnohých odvetviach sa 3D tlač stala úplne plnohodnotnou výrobnou metódou. Skvele dopĺňa tradičné postupy – od obrábania až po vstrekovanie do foriem. Dostáva sa aj k tímom a podnikom, ktoré si ju predtým nemohli dovoliť, čakali na lacnejšie alebo spoľahlivejšie zariadenie alebo ktoré ani netušili, kde a ako významne im môže aditívna výroba pomôcť. Voľba optimálnej 3D tlačiarne sa stáva významnou konkurenčnou výhodou.

Nielen z priemyslu a výroby máme jednoznačnú odozvu: Investície do kvalitných 3D tlačiarní sa mnohokrát vracajú už za pár týždňov či mesiacov. Nie zriedka už s prvou väčšou zákazkou. Mnohé české a slovenské podniky navyše kombinujú rôzne metódy 3D tlače – a dosahujú značné úspory. Pozrite sa s nami na praktické aplikácie 3D tlače v strojárenstve a výrobe aj v ďalších oblastiach.

Strojárenstvo a výroba

VÚTS, a.s. [🇨🇿]

Zariadenie pre osadzovanie a kontrolu palivového potrubia automobilov Porsche využíva výhody kompozitov pripravených na tlačiarňach Markforged. Odolné výtlačky vystužené spojitým vláknom nahradzujú pôvodné modulárne bloky z hliníka.

JIMALU s.r.o. [🇨🇿]

3D tlačené meracie prípravky úplne nahradzujú diely frézované z hliníka. Ich základom sú tvarové výtlačky zo živice Clear zhotovené na 3D tlačiarni Formlabs Form 2.

D2Automation s.r.o. [🇨🇿]

Vďaka 3D tlači kľúčových dielov – úpiniek a lóží pre sériové lepenie automobilových dielov – sa hmotnosť paletiek ručne zakladaných operátormi znížila na polovicu.

Saar Gummi Czech s.r.o. [🇨🇿]

Ukážka dielov vytlačených na stolnom zariadení Ultimaker. Investícia do 3D tlačiarne sa podniku vrátila na jednom z projektov do dvoch týždňov. Sériu funkčných dielov pre výrobu by inak museli nechať frézovať.

Ford Europe [🇩🇪]

Už v pilotnej prevádzke v Kolíne nad Rýnom konštruktéri navrhli a na 3D tlačiarňach Ultimaker zhotovili cez 50 nástrojov a prípravkov pre výrobu automobilov. Výrazne lacnejšie a rýchlejšie.

Ametek elektromotory, s.r.o. [🇨🇿]

Montážne paletky – 3D tlačené lóže pre usadenie rotora elektromotora na výrobnej linke – nahradili pôvodné frézované diely z materiálu POM. Každá výrobná linka má pritom desiatky podobných paletiek.

Volkswagen Autoeuropa [🇵🇹]

Priamo v portugalskom montážnom závode automobilky VW dosiahli 91% zníženie nákladov a 95% úsporu času s 3D tlačenými nástrojmi, prípravkami a upínačmi.

Architektúra a stavebníctvo, dizajn, modelárstvo, lekárstvo, veda a výskum, školstvo

VRgineers, Inc.

Prototyp headstrapu okuliarov pre virtuálnu realitu XTAL vznikol v Česku vďaka 3D tlači. Tím pracuje s presnou stereolitografiou a stolnou 3D tlačiarňou Formlabs Form 2.

BUGGYRA [🇨🇿]

Prototyp nového riešenia vzduchových kanálikov disku závodného ťahača pre testovanie v aerodynamickom tuneli vznikol vďaka 3D tlači technológiou FFF/FDM.

Jiří Domas [🇨🇿]

Pri modeli Hotelu Mucha došlo k oprave dodaných 3D údajov a k optimalizácii pre 3D tlač z termoplastov technológiou FFF/FDM.

Walk with Eddy [🇨🇿]

K zrodu fyzických prototypov fitness pomôcky pomohli stolné 3D tlačiarne Ultimaker. Výtlačky overili optimálny tvar, následne vznikli pohľadové prototypy pre testovanie.

Marek Mechl [🇨🇿]

3D tlač je vítaným pomocníkom lekárov. Model povrchu ľudského mozgu podľa magnetickej rezonancie sme pripravili na 3D tlačiarni Ultimaker S5 z materiálu Fillamentum podľa predlohy doc. MUDr. Marka Mechla, PhD.

Fajna dilna [🇨🇿]

Jedným z centier, ktoré umožňujú prichádzajúcim realizovať ich nápady prostredníctvom zdieľaného vybavenia, je Řemeslný inkubátor Ostrava. Na 3D tlač tu využívajú stolnú tlačiareň Ultimaker.

Martin Přibík [🇨🇿]

Ateliér porcelánu FUTUREE využíva 3D tlač z termoplastov metódou FDM/FFF pri príprave keramických foriem na mieru. Tie autorovi umožňujú realizovať originálne motívy figurálneho aj užitého umenia z porcelánu.

3lobitprint.cz [🇨🇿]

3D tlač atraktívnych a pritom veľmi dostupných módnych doplnkov sa pre dvojčlenný tím stal vášňou. Stretnúť ich môžete na množstve výstav a workshopov – aj s univerzálnou tlačiarňou Ultimaker 3 pracujúcou priamo na stánku.