Prototypovanie

3D tlač prináša
revolúciu
v prototypovaní.

Výhody 3D tlače pri prototypovaní:

Vďaka aditívnej výrobe dosiahnete:

  • Zrýchlite proces vývoja od prototypu výrobku po koncový produkt pripravený pre trh z mesiacov na dni
  • Skvalitníte svoj produkt už v priebehu vývoja vďaka možnosti rýchlo testovať nápady
  • Vytvárajte funkčné prototypy zložitých tvarov a rozdielnych veľkostí, nezávisle na komplexnosti
  • Redukujte riziko overením funkčnosti nového návrhu pred nasadením do sériovej výroby

3D tlač je ohľaduplná voči životnému prostrediu, využíva až 90 % surového materiálu, vďaka čomu vznikne minimum odpadu.