ABS

Používaný v mnohých odvetviach priemyslu, ABS (acrylonitrile butadiene styrene) je známy pre svoje mimoriadne mechanické vlastnosti. Ideálny materiál pre výrobu funkčných prototypov a komplexných koncových produktov v strojárenstve.