ASA

Prednosťou materiálu ASA je výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom, uchovávanie fyzikálnych vlastností ako je tuhosť, ktorá je vyššia ako u ABS, čo umožňuje využitie pre náročné aplikácie. Materiál ASA vykazuje nízku hladinu žltnutia, čo je veľmi dôležité pre aplikácie, kde je kladený dlhodobý dôraz na vzhľad. Ďalšou prednosťou je dobrá rozmerová stálosť.