Kovové materiály
Markforged

+ výnimočné mechanické vlastnosti kovov
+ obrobiteľnosť tradičnými postupmi
+ pohodlná manipulácia

Tlačové struny
a výstuže Markforged

+ kombinácie priemyselných materiálov
+ ideálne pre tlač funkčných dielov
+ výnimočné mechanické vlastnosti

Tlačové struny
pre FDM/FFF tlač

+ nízka cena
+ široká paleta odtieňov a vlastností
+ kompozitné a priemyselné materiály

Živice
Formlabs

+ vysoké detaily výtlačkov
+ rôznorodá škála materiálov
+ možnosť vytaviteľnosti