Aditívne technológie výroby polymérnych a kompozitných dielov v laboratóriu pre virtuálny prototyping

František Sedláček, Zdeněk Chval Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojnícka, Regionálny technologický inštitút   Aditívna technológia výroby je termín pre dnes bežne používané označenie „3D tlač“. Táto technológia kedysi spadala čisto pod tzv. rapid prototyping, ktorý sa využíva v rôznych priemyselných odvetviach pre rýchle vytváranie prototypov alebo ich častí pred finálnou výrobou a samotnou komercializáciou…