Automobilový priemysel

Zvyšujte
efektivitu výroby
vďaka 3D tlače!

Výhody 3D tlače v automobilovom priemysle:

Vďaka aditívnej výrobe dosiahnete:

  • Skrátenie procesu vývoja z mesiacov na dni
  • Rýchle testovanie nápadov a jednoduché hľadanie nedostatkov. Nové iterácie váš projekt finančne nezaťaží
  • Neobmedzené možnosti modifikácie a úpravy projektov počas hodín
  • Jednoduchá spolupráca inžinierskeho tímu s dodávateľmi

Overenie dizajnu pred investíciou do drahých foriem