SLA/LFS/DLP 3D tlačiarne

Detailná a presná stereolitografia

Tvrdenie živíc svetlom (najčastejšie laserom, prípadne digitálnym projektorom) patrí medzi stále obľúbenejšie metódy 3D tlače – hlavne pre precízne výtlačky s ostrými detailmi a hladkými povrchmi. Aj tu je model pripravovaný po vrstvách, oproti metóde FDM/FFF výrazne tenších. Metódy SLA a DLP sa uplatňujú v produktovom dizajne, priemysle a výrobe, zubnom lekárstve, v šperkárstve, architektúre a urbanizme, vede a výskume, v modelárstve a v mnohých ďalších oblastiach.

Stereolitografia (odtiaľ skratka SLA) je stále dostupnejšou technológiou. Využívajú ju stolné aj produkčné a priemyselné 3D tlačiarne ponúkajúce rôzne funkcie podľa náročnosti projektov či požiadaviek na veľkosť výtlačku. Neustále sa rozširuje ponuka svetlocitlivých termosetov – od modelárskych živíc s voliteľným odtieňom či priehľadnosťou cez konštrukčné materiály s posilnenými mechanickými vlastnosťami až po lekárske materiály so zaručenou biokompatibilitou. Väčšina živíc sa vyznačuje ľahkým dodatočným opracovaním aj farbením.

Foto: EnvisionTEC

Stolná a veľkoformátová stereolitografia Formlabs

Formlabs Form 3

Stolná 3D tlačiareň pre profesionálov s najmodernejšou technológiou LFS (Low Force Stereolitography) ponúka perfektné prekreslenie detailov, ešte hladšie povrchy, ľahko odstrániteľné podpory.

Formlabs Form 3L

Veľkoformátová stereolitografia s ostrými detailmi a hladkými povrchmi. Prekvapivo dostupné riešenie pre profesionálov a priemysel s objemom tlače 335 × 200 × 300 mm.